THÔNG TIN QUAN TRỌNG:

Chào mừng bạn đến với E-pack, Easypacktech.com duy trì trang web này (“Trang web”). Chính sách Bảo mật sau đây áp dụng cho việc bạn sử dụng Trang web này. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách Bảo mật này. Vui lòng đọc kĩ chính sách bảo mật này. Xin lưu ý: Trẻ em không đủ điều kiện để sử dụng dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi yêu cầu trẻ vị thành niên (dưới 18 tuổi) không gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi. Nếu bạn là trẻ vị thành niên, bạn chỉ có thể sử dụng dịch vụ này cùng với cha mẹ hoặc người giám hộ của mình.


SỬ DỤNG VÀ THU THẬP THÔNG TIN:

Easypacktech.com có ​​thể thu thập thông tin tại một số điểm khác nhau trên Trang web của chúng tôi và chia sẻ thông tin này với các công ty thành viên của chúng tôi. Thông tin có thể được thu thập với mục đích cho phép truy cập vào Trang web.


HỒ SƠ:

Easypacktech.com sử dụng dữ liệu trang web để tạo hồ sơ tùy chọn của người dùng của chúng tôi. Một hồ sơ là thông tin được lưu trữ mà chúng tôi có thể giữ lại cho người dùng cá nhân trong đó chi tiết các tùy chọn xem. Do đó, thông tin thu thập được gắn liền với thông tin nhận dạng cá nhân của người dùng để hỗ trợ chúng tôi cải thiện nội dung Trang web và cung cấp các ưu đãi.


BÁNH QUY:

Để nâng cao trang web của chúng tôi, cookie được sử dụng. Cookie là một phần dữ liệu được lưu trữ trên máy tính của người dùng được gắn với thông tin về người dùng. Chúng tôi có thể sử dụng cookie tạm thời (hoặc "phiên") cho mục đích quản trị Trang web. Chúng tôi sử dụng cookie quản trị cho mục đích thu thập thông tin để nâng cao trải nghiệm cá nhân của bạn trên Trang web này, điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn để đáp ứng nhu cầu của bạn. Cookie theo dõi thông tin luồng nhấp chuột (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ internet, loại nền tảng, dấu ngày / giờ, địa chỉ giao thức internet, hệ điều hành, v.v.), thông tin giao thức http (ví dụ: URL cuối cùng được yêu cầu, loại trình duyệt, v.v.), thông tin liên hệ trực tuyến (ví dụ: địa chỉ email, v.v.), cơ chế quản lý nhà nước (ví dụ: dữ liệu cho phép người dùng được theo dõi nhất quán), cụm từ tìm kiếm (ví dụ: văn bản tìm kiếm, v.v.). Cookie phiên sẽ kết thúc sau khi bạn đóng trình duyệt của mình. Cookie liên tục là một tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng của người dùng trong một khoảng thời gian dài và có thể bị xóa bằng cách làm theo hướng dẫn của tiện ích trợ giúp của trình duyệt của bạn. Bạn có thể định cấu hình trình duyệt của mình để cảnh báo khi cookie có thể được chấp nhận hoặc bị từ chối.


CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI BÊN THỨ BA:

Chúng tôi không thu thập dữ liệu của bạn với mục đích bán cho bên thứ ba. Chúng tôi có thể chia sẻ bất kỳ thông tin nào với các cơ quan chính phủ hoặc các cơ quan chức năng khác khi bị buộc phải làm như vậy theo trát đòi hầu tòa hoặc lệnh của tòa án. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin liên quan đến việc ngăn chặn hoặc điều tra gian lận, hoặc khi được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu. Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ, chẳng hạn như các nhà thầu trang web và các công ty thực hiện. Các nhà cung cấp dịch vụ như vậy có thể có quyền truy cập vào một số hoặc tất cả thông tin được thu thập và có thể sử dụng cookie hoặc các công nghệ khác thay mặt chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ như vậy có thể bị hạn chế theo hợp đồng trong việc sử dụng thông tin của bạn theo bất kỳ cách nào khác ngoài việc giúp chúng tôi cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ. Khi hoạt động kinh doanh của chúng tôi phát triển, chúng tôi có thể bán một số phần tài sản nhất định của mình. Trong các giao dịch đó, khách hàng hoặc thông tin thu thập khác (bao gồm cả thông tin cá nhân) có thể tạo thành một phần của tài sản được chuyển giao.


QUẢNG CÁO VÀ LIÊN KẾT:

Trang web này có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thực tiễn bảo mật hoặc nội dung của bất kỳ trang web nào khác. Chúng tôi không hợp tác hoặc có mối quan hệ đặc biệt với bất kỳ công ty máy chủ quảng cáo nào. Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập bởi Trang web này.


THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT:

Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách Bảo mật này. Trong trường hợp có thay đổi, chúng tôi sẽ đăng thông báo về bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách này trên trang chủ của chúng tôi.


Để lại lời nhắn

Để lại lời nhắn
Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi và muốn biết thêm chi tiết, vui lòng để lại tin nhắn tại đây, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất.

Nhà

Các sản phẩm

whatsapp